Podatek od spadków - pary żyjące w związkach niemałżeńskich

Mój partner i ja mieszkamy razem od dwóch lat. Jestem właścicielką domu, w którym mieszkamy. Mój partner powiedział mi ostatnio, że sporządził testament i pozostawia mi cały swój majątek. Nie jest on szczególnie zamożny, ale rozumiem, że ma dużą polisę ubezpieczeniową na życie. Nie chcę brzmieć niewdzięcznie, ale gdyby mój partner odszedł, czy zostałabym z bardzo dużym podatkiem spadkowym? 

Osoba jest uprawniona do otrzymania darowizny lub spadku do określonej wartości bez obowiązku zapłaty podatku od spadku , który jest również znany jako podatek od nabycia kapitału. Wysokość należnego podatku zależy od wartości darowizny lub spadku oraz relacji pomiędzy stronami. Dla celów podatkowych relacje są podzielone na trzy różne grupy, a mianowicie Grupę A, B oraz C.

Grupa A ma zastosowanie w przypadku, gdy beneficjent, tj. osoba otrzymująca darowiznę lub spadek, jest dzieckiem osoby przekazującej darowiznę lub spadek (osoby rozporządzającej). Obejmuje to pasierba oraz dziecko adoptowane. Może ona również obejmować rodzica, dziecko przybrane oraz ulubioną siostrzenicę lub bratanka w pewnych ograniczonych okolicznościach.

Grupa B ma zastosowanie w przypadku, gdy beneficjent jest dziadkiem, wnukiem, prawnukiem, bratem, siostrą, ciocią, wujkiem, siostrzeńcem lub siostrzenicą osoby rozporządzającej. Rodzic, który nie kwalifikuje się do grupy A, zostanie zaliczony do grupy B.

Grupa C ma zastosowanie do wszelkich stosunków nieujętych w Grupie A lub Grupie B.

Kwota, którą można otrzymać bez podatku jest znana jako próg. Obecnie próg dla grupy A wynosi €320,000, dla grupy B €32,500, a dla grupy C €16,250. Darowizna lub spadek do kwoty progowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nabycia kapitału. Darowizna lub spadek powyżej kwoty progowej podlega opodatkowaniu w wysokości 33% od kwoty przekraczającej próg.

Jeśli otrzymujesz prezent lub spadek od współmałżonka lub partnera cywilnego, jesteś zwolniony z podatku od nabyć kapitałowych. Niestety, to samo zwolnienie nie dotyczy partnerów mieszkających razem. Dlatego też, jeśli mieszkasz z kimś, a nie jesteś w związku małżeńskim lub cywilnym, będziesz mógł odziedziczyć od swojego partnera tylko do kwoty €16,250 bez podatku. Pozostała kwota zostanie opodatkowana stawką 33%.

Lokalizacje

ATHLONE

Oak House,
39-41 Mardyke Street,
Athlone,
Co. Westmeath
N37 TA44

Tel: (090) 647 8433
Email: info@bccsolicitors.ie

GALWAY

9 Gray Office Park,
Galway Retail Park,
Headford Road,
Galway City
H91 WC1P

Tel: (091) 511 421
Email: info@bccsolicitors.ie

DUBLIN

24-26
Upper Ormond Quay,
Dublin 7

Tel: (090) 647 8433
Email: info@bccsolicitors.ie

MOATE

Main Street,
Moate,
Co. Westmeath
N37 EW70

Tel: (090) 648 2090
Email: info@bccsolicitors.ie

LANESBOROUGH

Main Street,
Lanesborough,
Co. Longford
N39 C8Y7

Tel: (043) 332 1200
Email: info@bccsolicitors.ie

Przewiń do góry