Polskie

Wszelkie usługi w naszej kancelarii są dostępne w języku polskim.

Kancelaria specjalizuje się głównie w sprawach o odszkodowanie ̽ i zadośćuczynienie za obrażenia cielesne oraz straty powstałe w wyniku wypadków takich jak:

  • wypadki drogowe
  • wypadki w miejscu pracy
  • wypadki w miejscach publicznych
  • błędów w sztuce lekarskiej

Pomagamy również w zakresie zakupu/sprzedaży nieruchomości, przeniesienia własności nieruchomości.

Contacto en Polonia: Małgorzata Michalska - teléfono: 086-8160462

lub email: gosia@bccsolicitors.ie

̽ En el ámbito deportivo, el uso de la tecnología de la información en los lugares de trabajo es muy importante para el éxito de la empresa y para la seguridad de los trabajadores.

Desplazarse hacia arriba