Przegląd sądowy*.

Przegląd sądowy*.

Kontrola sądowa to mechanizm, za pomocą którego można złożyć wniosek do Wysokiego Trybunału, aby zakwestionować procesy decyzyjne organów administracyjnych i sądów niższej instancji w odniesieniu do tego, czy decyzja jest niekonstytucyjna lub niezgodna z prawem. Wniosek o kontrolę sądową może być wniesiony przeciwko każdej osobie lub organowi wykonującemu funkcję publiczną.

Istnieją trzy główne podstawy kontroli sądowej: niezgodność z prawem, niesprawiedliwość proceduralna i nieracjonalność. Decyzja może zostać unieważniona z powodu niezgodności z prawem, jeżeli osoba podejmująca decyzję nie miała uprawnień prawnych do jej podjęcia.

Jeśli zostałeś poddany decyzji organu państwowego lub publicznego, która Twoim zdaniem nie jest zgodna z konstytucją, może być możliwe zakwestionowanie tej decyzji poprzez złożenie Wniosku o Rewizję Sądową w Sądzie Najwyższym.

Nasz zespół ds. kontroli sądowej z powodzeniem kwestionował decyzje różnych organów państwowych, np. Departamentu Obrony, rad hrabstw, rad ds. edukacji i szkoleń, Rady ds. odszkodowań dla instytucji mieszkaniowych.

Jest to bardzo złożona i specjalistyczna dziedzina prawa, w której możemy Państwu w pełni doradzić.

Terminy, w których mogą Państwo złożyć Wniosek do Sądu w związku z Rewizją Sądową są bardzo krótkie i dlatego powinni Państwo skontaktować się z nami niezwłocznie po uzyskaniu informacji o Decyzji, którą chcą Państwo zakwestionować.

Zapraszamy do kontaktu z nami

Przegląd sądowy
Przewiń do góry