Roszczenia z tytułu podróży i wypadków za granicą

Jeśli doznałeś obrażeń ciała w wyniku wypadku podczas wakacji, możesz mieć prawo do roszczenia o odszkodowanie za obrażenia ciała, jeśli przyczyna obrażeń nie leży po Twojejstronie.

Jeśli zarezerwowałeś wakacje jako "wakacje zorganizowane" za pośrednictwem organizatora turystyki, możesz mieć możliwość dochodzenia roszczeń o odszkodowanie za obrażenia ciała przeciwko organizatorowi turystyki za obrażenia ciała i wszelkie związane z nimi straty finansowe.

Wakacje zorganizowane definiuje się zgodnie z Ustawą o sprzedaży usług turystycznych i wakacyjnych z 1995 r. ("Ustawa") jako połączenie dwóch lub więcej z następujących elementów, sprzedawanych lub oferowanych do sprzedaży po cenie łącznej:

  • transport;
  • zakwaterowanie;
  • inne istotne elementy o charakterze usług turystycznych.

Zgodnie z ustawą organizator turystyki może być pociągnięty do odpowiedzialności za wszystkie usługi świadczone w ramach zorganizowanych wakacji, w tym za zakwaterowanie wakacyjne.

Postępowanie sądowemoże być wszczęte przed sądami w kraju, w którym mieszka osoba poszkodowana lub w którym miał miejsce wypadek wakacyjny.

Jeśli doznałeś obrażeń ciała na wakacjach, skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu odniesionych obrażeń.

Zapraszamy do kontaktu z nami

Lokalizacje

ATHLONE

Oak House,
39-41 Mardyke Street,
Athlone,
Co. Westmeath
N37 TA44

Tel: (090) 647 8433
Email: info@bccsolicitors.ie

GALWAY

9 Gray Office Park,
Galway Retail Park,
Headford Road,
Galway City
H91 WC1P

Tel: (091) 511 421
Email: info@bccsolicitors.ie

DUBLIN

24-26
Upper Ormond Quay,
Dublin 7

Tel: (090) 647 8433
Email: info@bccsolicitors.ie

MOATE

Main Street,
Moate,
Co. Westmeath
N37 EW70

Tel: (090) 648 2090
Email: info@bccsolicitors.ie

LANESBOROUGH

Main Street,
Lanesborough,
Co. Longford
N39 C8Y7

Tel: (043) 332 1200
Email: info@bccsolicitors.ie

Przewiń do góry