Polskie

Wszelkie usługi w naszej kancelarii są dostępne w języku polskim.

Kancelaria specjalizuje się głównie w sprawach o odszkodowanie ̽ i zadośćuczynienie za obrażenia cielesne oraz straty powstałe w wyniku wypadków takich jak:

  • wypadki drogowe
  • wypadki w miejscu pracy
  • wypadki w miejscach publicznych
  • błędów w sztuce lekarskiej

Pomagamy również w zakresie zakupu/sprzedaży nieruchomości, przeniesienia własności nieruchomości.

Bezpośredni kontakt w języku polskim : Małgorzata Michalska – telefon.: 086-8160462

lub email: gosia@bccsolicitors.ie

̽ W sprawach spornych prawo zabrania prawnikowi ustalania wynagrodzenia w postaci ułamka lub odsetka od sumy zasądzonej lub wynegocjowanej.

Scroll to Top